วิธีแจ้งการชำระเงิน
1. เตรียมรายละเอียดการชำระเงิน เช่น ชื่อธนาคาร, จำนวนเงิน, วันเวลาที่โอน
2. เตรียมภาพถ่ายหลักฐานการชำระเงิน เป็นภาพถ่ายขนาดไม่เกิน 1 MB
3. กรอกแบบฟอร์มเพื่อยืนยันการชำระเงินได้ที่นี่
 
ชื่อ-สกุล : *
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
ธนาคารที่โอนเงิน : *
จำนวนเงิน :   บาท *
วันที่โอนเงิน : *
เวลา : : น. *
หมายเหตุ :
แนบสลิบใบโอนเงิน : *